Vertigo > The Vanishing Point

Act Two (detail)
Act Two (detail)
Oil on canvas
2006